Šárka Hrušková Mejstříková: Jsem finanční terapeut

Rozhovor se zakladatelkou a majitelkou společnosti Favour Finance Šárkou Hruškovou Mejstříkovou.

Šárko, před třemi lety jste se rozhodla odejít z vysoké manažerské pozice ve finančně-poradenské společnosti a vstoupit na trh se svojí vlastní společností. Co Vás k tomuto rozhodnutí vedlo?

Jednoznačně můj sen, který jsem si chtěla splnit. Tento rok je to 14 let, co jsem ve finančním světě a po celou dobu bylo mým snem ukázat lidem, že se dá žít jinak, lépe. Že každý nedostatek se dá vyřešit, že vše začíná v hlavě a že je nutné jen změnit myšlení. Mým posláním je ukázat lidem cestu, směr a naučit je základům finanční gramotnosti. To znamená, že nejprve musí mít lidé rádi sami sebe, aby mohli mít rádi peníze, díky kterým si poté mohou plnit své sny a cíle. Život si člověk musí užít, prožít a ne pouze přežít.

Finance považuji za velmi důležitou součást života, mnohdy je přirovnávám i ke zdraví. Pokud lidé nepracují, nevydělávají peníze, a pak mohou mít různé psychické potíže a bloky. Proto je důležité mít zdravé finance a vědět, jak se o ně starat a pečovat o ně.

Jaké byly důvody, kvůli kterým jste odešla ze společnosti Fincentrum?

Nejprve bych ráda řekla, že jsem vděčná za zkušenost, kterou jsem si z Fincentra odnesla, a jsem vděčná za vše, co jsem se mohla od nadřízeného naučit. Za to jim děkuji. Nicméně od doby prvního prodeje společnosti se pro mě velmi významně změnil směr a změnila se celková energie, která ze společnosti vyzařovala. Nikdy se mne nikdo neptal na moji vizi, nebo co bych chtěla pro klienty udělat. Neřešilo se, jak se klient cítí nebo co prožívá. Mne tam velmi scházela energie pomoci a celkově poslání. Jediná energie, kterou jsem cítila, byla energie brutto bodů. A to mi nestačilo. Proto jsem sebrala odvahu a odešla si splnit svůj vlastní sen, podle svých hodnot.

Každé takové rozhodnutí v sobě nese mnoho odvahy, ale také nedůvěry blízkého okolí. Jak jste se vyrovnávala s překážkami?

Nebylo to jednoduché. Ve chvíli mého odchodu z Fincentra mě kolegové i společnost od tohoto rozhodnutí zrazovali. Stále jsem jen slyšela: „Neuspěješ, protože jsi mladá, nemáš zázemí, kapitál atd..“. Na druhou stranu jsem ale cítila velkou podporu od mých nejbližších spolupracovníků z mého týmu, od rodiny a nejbližších přátel. To mi dodalo odvahu. A nesmím zapomenout ani na své klienty, které jsem nechtěla zklamat a vůči kterým jsem cítila a stále cítím velkou zodpovědnost.

Jak vnímáte z pozice majitelky a výkonné ředitelky posun společnosti od jejího založení až do současnosti?

Pro mě osobně se v den založení společnosti Favour Finance narodilo dítě, o které od začátku pečuji a dávám mu to nejlepší ze sebe. To pro mě moje společnost znamená. Už do samotného aktu vytvoření loga společnosti jsem vložila mnoho přemýšlení, aby vše vyjadřovalo to, co má. Mohu prozradit, že naše korporátní barvy - zelená a hnědá - nejsou náhodně vybrané, ale mají jistou symboliku. Hnědá znamená zemitou barvu, stabilitu, zdraví. A jak jsem řekla, peníze musí být zdravé. Zelená barva vyjadřuje energii, růst, vývoj. A lipový list je ze stromu, který je považován za národní strom České republiky. Na tomto místě bych ráda poděkovala člověku, se kterým jsem vše od začátku krůček po krůčku vytvářela a který stál u zrodu společnosti a je s námi dodnes. Je to Markéta Smutná, která se dnes stará o marketing a komunikaci ve Favour Finance. V tu dobu jsem si uvědomila, že chci pracovat s lidmi, které jejich práce baví a kteří se nebojí zazářit. Vše nemůžeme dělat sami a je důležité obklopit se schopnými lidmi, kteří dělají práci srdcem.

Začátek byl úžasný. Mnohokrát si kladu otázku, zda je vůbec možné za 2,5 roku toto všechno dokázat. Vybudovali jsme prosperující společnost, díky které si mnoho klientů plní své sny a také nám za to dávají patřičnou zpětnou vazbu, za kterou jsem velmi vděčná. Je neuvěřitelné sledovat můj tým, kam za tu dobu vyrostl a jak velký vývoj u něj nastal. Není to jen o bodech, ale o celkové kvalitě života. Nejdřív musíme vše umět my, abychom to pak mohli učit jiné a mohli jsme jít příkladem.

Vaše osoba je stěžejní pro fungování celé společnosti a upírá se na Vás mnoho pozornosti i zodpovědnosti. Kde berete vnitřní sílu?

Jsem zvyklá dělat pravidelnou „inventuru“ svého života. Člověk musí mít cíle a vize. A vědět, kdy k nim směřuje nebo se od nich naopak vzdaluje. Svoji vnitřní sílu beru v sobě. Hodně síly mi také dodává zpětná vazba od klientů či kolegů. Když vidím, že se jim daří, utvrzuje mne to v tom, že moje práce má smysl. Já osobně vše s klienty prožívám. Každý životní vzestup i pád. Když je pak vidím šťastné, ohromně mne to nabíjí a posiluje víc a víc. Máme v rukou moc dělat svět lepší a bohatší.

Ne vždy jde v životě vše podle plánu. Jaký máte recept na vyrovnání se s dílčím neúspěchem?

Svým způsobem je pro mne každá situace úspěch. Jde jen o to, jak si to nastavíte v hlavě. Pokud se stane, že se nějaký dílčí cíl nedaří, začínám vždy u sebe a udělám si vlastní inventuru. Kolik jsem pro splnění udělala? Bylo to maximum, které jsem mohla udělat? Co jsem mohla udělat jinak? Takové a podobné otázky si pokládám a zjišťuji, kde problém leží. Ve většině případů leží v nás a je dobré si z toho vzít ponaučení a neopakovat příště stejnou chybu. Je velmi důležité, aby sami finanční poradci šli příkladem a sami se řídili radami, které dávají svým klientům. Jedině tak vše funguje, jak má.

Kdo Vás v životě motivuje?

Tady se vrátím do svého dětství, které bylo velmi šťastné. A já jsem si vždycky přála, aby i ostatní lidé byli stejně tak šťastní. Proto mne velmi motivuje, když vidím, že jsem mohla komukoliv pomoci cítit se lépe, šťastněji. A to si mohu plnit nejenom prostřednictvím práce ve finančním poradenství, ale také v gastronomii, jelikož jsem si splnila i sen otevřít si svoji vlastní kavárnu. A jelikož je kavárna v přízemí stejného domu, v jakém máme kanceláře Favour Finance, funguje tady skvělá synergie, kdy mohu klienta odměnit a vzít ho například na skvělou kávu nebo oběd. Ráda svým klientům dopřávám něco navíc.

Zpět k finančnímu poradenství. Jakým způsobem si tvoříte tým lidí, se kterými spolupracujete?

Své přímé spolupracovníky si vybírám dle toho, jaký mají směr. Musí cítit stejný směr jako já, vyznávat stejné nebo podobné hodnoty. Zajímá mě, jakou mají energii. Zda si umí plnit své sny a cíle. To je pro mne velmi důležité. Mým cílem není kvantita, ale kvalita.

Výsledky Vaší vlastní produkce jsou velmi vysoké, pro některé až ohromující. Jak se Vám daří kombinovat vlastní poradenskou činnost s řízením celé společnosti a vedením týmu?

Tuhle otázku slýchám velmi často. Jako první bych vyzdvihla práci s časem. Je nutné si vše dobře rozvrhnout, zorganizovat a umět pracovat s časem svým, svého týmu i svých klientů. Druhým faktorem je to, že jsem si dala závazek, že ve své práci chci být úspěšná a nepolevit. Když svoji práci milujete, je to v podstatě jako droga. Pomoci klientům, vidět dobré výsledky v kombinaci s pozitivními zpětnými vazbami mne neuvěřitelně nabíjí a je to pro mne hnací motor jít neustále kupředu. Číslo tři je, že chci jít sama příkladem svému týmu a ukázat jim, že hranice a limity jsou pouze a jen v naší hlavě a že nic není nemožné. Nebo naopak, že vše, co si dokážeme představit, je možné. Já osobně mám například pouze jeden klientský den v týdnu a tím je úterý. Pečuji o své dlouholeté klienty a nové klienty již přenechávám svým kolegům. Není to jen moje práce, ale je to také o rozdělování úkolů. V současné době zaměstnáváme ve firmě několik osobních a odborných asistentek a na cestě jsou další.
Je to vše vzájemná spolupráce.

Jak obecně vnímáte smysl finančního poradenství a co konkrétně znamená pro Vás?

Bohužel mnohokrát slyším názor, že finanční poradce je pouze prodejce. U nás je produkt až na posledním místě. Na prvním místě je vždy klient a jeho život. Já osobně se považuji za finančního terapeuta a dokážu za pomoci zkušeností nejen z finanční oblasti významně zlepšit a obohatit život svých klientů. To vnímám jako své celoživotní poslání. Měnit svět k lepšímu.

Mohu uvést příklad. Představte si, jaký je rozdíl mezi klientem, který na první schůzku přichází smutný, deprimovaný, nešťastný a po společné práci odchází šťastný, s úsměvem a s vědomím, že ví, jak se o své finance starat a jak k nim přistupovat. To je velký rozdíl.

Vím, že se snažíte pro své spolupracovníky realizovat velice vzácná a výjimečná setkání s vyhlášenými motivátory a kouči (Patrik Procházka, Michal Bartoš apod.). Jak obecně vnímáte roli vzdělávání v životě člověka?

Pro mě je to na prvním místě. Možná bych to spíš nazvala seberozvojem. Nikdy nevíme všechno a to je důkaz, že se máme neustále co učit. Svět vnímám jako místo, kde se vyměňují nejen energie, ale také informace. Pro mne je důležité zažívat změny a cíleně z nich čerpat zkušenosti pro svůj další rozvoj. Ráda se setkávám s inspirativními lidmi, občas dostanu doporučení nebo se o nich někde dočtu. A pokud uznám za vhodné, ráda se domluvím na spolupráci a pozvu je na setkání Favour Finance, kde obohatí svými znalostmi mé kolegy.

Na závěr nám prozraďte Váš tip, jak dosáhnout harmonie a vyváženosti v osobním i pracovním životě?

Já pracuji ráda a hodně. Na druhou stranu mám dlouhodobý partnerský vztah, který je úžasný, ale je nutné na něm také neustále pracovat. Na všech typech mezilidských vztahů musí člověk pracovat a věnovat jim energii, čas, úsilí. Pro mne znamená harmonie a balanc být šťastná v pracovním životě a mít naplněný partnerský vztah. Je důležité nezapomenout na vděčnost a umět poděkovat za vše, co v životě máme.

Na závěr mi dovolte upřímně poděkovat celému svému týmu za dosavadní skvělou spolupráci. Jsem hrdá, že společně dohromady tvoříme Favour Finance.