Nabízené produkty

Společně ve světě financí znamená společně. Protože s námi na Váš finanční život nebudete nikdy sami. Mít svého osobního finačního poradce je stejné jako mít svého osobního lékaře. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak úzce souvisí peníze se zdravím? Jak posilují osobní spokojenost, zdravé sebevědomí a růst? My ano! A moc rádi se svými klienty o tomto tématu bavíme.

Favour = laskavost, poslání, přívětivost, služba, náklonnost. To vše do našeho finančního světa patří.

VZDĚLÁNÍ

Poskytujeme poradenství v oblasti pojišťovnictví, zajištění příjmů a majetku, poradenství v oblasti bydlení a hypoték, investic, spoření na penzi, stavební spoření,  úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření, cestovního pojištění, osobní a bankovní účty, leasingy.

Máme spoustu obchodních partnerů mezi kterými nechybí žádná z největších bank, pojišťoven nebo investičních společností. Z produktového portfolia našich partnerů vybíráme ty nejlepší produkty. Poradce Favour Finance se při sestavování finančního plánu a nastavení vašeho portfolia řídí vašimi požadavky, možnostmi a cíli a vybírá ten nejvhodnější produkt právě pro Vás.

To vše na základě naší finanční analýzy, která Vám pomůže si stanovit cíle, priority, potřeby a přání.

OCHRANA PŘÍJMU A RIZIK

Zajištění prostředků pro financování všech Vašich potřeb a cílů je základem dlouhodobě stabilního finančního plánu. Významnou roli hraje především ochrana pro případ ztráty příjmu v důsledku vážného úrazu, nemoci nebo dokonce úmrtí. Tyto nenadálé události mohou vést ke ztrátě významné části příjmu a kromě toho mnohdy také ke zvýšení nákladů domácnosti. K překonání takové situace je potřeba mít k dispozici dostatek finančních prostředků.

Finanční poradce Vám pomůže analyzovat případná rizika, zjistit výši potřebné ochrany a nastavit parametry zajištění v souladu s vašimi potřebami, přáními a cíli.

CÍLE, PŘÁNÍ A POTŘEBY

Dlouhodobě stabilní finanční plán zahrnuje finanční řešení vedoucí ke splnění Vašich krátkodobých i dlouhodobých přání a cílů. Vede k vytvoření pozitivního vztahu k penězům, pomůže Vám žít kvalitnější, bohatší a spokojenější život beze strachu z  nenadálých životních událostí a tíživé finanční situace.

Finanční poradce Vám pomůže najít taková řešení, abyste naplnění svých potřeb, přání a cílů dosáhli ve Vámi očekávaném časovém horizontu.

ZAJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI

Případná ztráta majetku v důsledku zničení či odcizení zpravidla znamená potřebu dodatečných finančních prostředků na jeho opravu či znovupořízení. V takovém případě, nemáte-li potřebné prostředky k dispozici, může vzniklá situace vést k nutnosti odsunout ostatní potřeby a cíle stranou, dokud se Vám nepodaří potřebnou sumu naspořit, nebo se případně i zadlužit. Škoda takto vzniklá na majetku je limitována hodnotou Vašeho majetku.

Mnohdy ale ještě větší dopad na Váš rozpočet může mít případná finanční ztráta v důsledku způsobení škody někomu jinému, ať už na majetku (požadovaná náhrada se může pohybovat ve výši desítek až stovek tisíc korun), ale i na zdraví jiné osoby (v takovém případě může případná náhrada újmy dosahovat výše až několika milionů korun).

Úkolem finančního poradce je spolu s Vámi identifikovat možná rizika a nastavit pojistnou ochranu tak, aby odpovídala skutečné hodnotě Vašeho majetku a přiměřeně kryla rizika spojená s odpovědností za škody způsobené jiným osobám.

BYDLENÍ

Jednou z nejvýznamnějších položek rodinného rozpočtu mohu být náklady spojené s bydlením. Pro rodiny, které nebydlí ve vlastním domě či bytě znamenají náklady spojené s běžným nájmem několik milionů korun za život. Při předpokládaném růstu nájmů je částka ještě výrazně vyšší.

Finanční poradce Vám pomůže porovnat náklady spojené s financováním vlastního bydlení se současnou situací a posoudí možnosti případného řešení.

SPOŘENÍ

Je Vaším přáním prožít klidné a spokojené stáří…?

Následkem řady problémů (mezi nejvýznamnější patří stárnutí populace související s nízkou porodností a prodlužováním délky života), s nimiž se potýkají důchodové systémy v celé Evropě, je zvyšující se tlak na výdajovou stránku státního rozpočtu. Je několik možností, jak se s touto situací může stát vypořádat. To je ovšem otázkou budoucnosti…Již delší dobu lze pozorovat, že věková hranice pro odchod do důchodu se neustále zvyšuje a výše vypláceného důchodu klesá.

Pro většinu lidí penze znamená pokles životní úrovně. Tuto si lze ve stáří udržet vytvářením finančních rezerv v době ekonomicky aktivního života.

Finanční poradce Vám ukáže možnosti využití finančních produktů a dalších nástrojů, s nimiž lze dosáhnout zajímavého výnosu za přiměřeného rizika a zároveň využít podpory státu.

Vy sami si pak můžete dle svých možností zvolit výši renty či věk, od kdy ji budete chtít čerpat.

OSTATNÍ

Součástí komplexního finančního plánu by mělo být pokrytí všech Vašich finančních potřeb a cílů. Mezi nejvýznamnější patří zajištění dětí – ať už jim chcete pomoci s financováním studia, snadnějším startem do samostatného života či financováním vlastního bydlení. Další významné výdaje rodiny mohou být např. rekonstrukce domu nebo bytu, zařízení nové domácnosti, koupě auta, dovolená u moře či na horách, atd. Každý větší výdaj má své místo ve finančním plánu.

Finanční poradce Vám pomůže upravit portfolio spořících a investičních produktů tak, aby bylo v souladu s očekávaným časovým horizontem.