Jaroslava Zajíčková: Moji klienti mě motivují, že v mojí práci má smysl pokračovat

Rozhovor s Jaroslavou Zajíčkovou, samostatnou finanční poradkyní společnosti Favour Finance.

Jájo, nedávno jste si splnila sen a otevřela novou kancelář v Broumově. Jaká k ní vedla cesta? Bylo to náročné? Chystáte se rozšiřovat svůj tým?

Nemyslím si, že cesta k otevření kanceláře byla namáhavá. Rozhodla jsem se spontánně a začala jsem se tomu více věnovat. Chtěla jsem mít kancelář odpovídající filosofii naší společnosti Favour Finance, aby se zde klienti cítili příjemně. Uvědomovala jsem si stále více a více, že práce z domu je sice pohodlnější, ale pro klienty nevyhovující. Když jsem 6. dubna 2019 poprvé otevírala kancelář za přítomnosti Šárky Mejstříkové a několika dalších kolegyň, nevěřila jsem, že se mi právě splnil sen. Teď s odstupem času zjišťuji, že to bylo správné rozhodnutí. Pevně věřím, že příští rok 2021 bude pro mne novou výzvou ve smyslu dalšího vylepšení. A tím chci odpovědět na otázku, zda chci rozšiřovat tým. Ano, je to moje a manažerky Jany Ratsamové ta nejzásadnější priorita. Věřím, že se povede tým posílit alespoň o 2-3 spolupracovníky. Cítím, že je potřeba postarat se o klienty v našem broumovském regionu.

Jaká je vaše aktuální pozice ve společnosti?

Musím přiznat, že to nebylo snadné rozhodnutí. Když něco budujete dlouhou dobu, patříte k těm, kterým se daří, tak není jednoduché vše opustit. Přesto jsem si řekla, že když změna, tak hned. Věděla jsem, že V současné době pracuji na pozici samostatného poradce. Do finančního poradenství jsem nastoupila již téměř před 15 lety. Se Šárkou, která byla mým vzorem, jsem se setkala také před 15 lety a vždy jsem obdivovala její obrovskou sílu pomáhat druhým. Je to pro mne srdeční záležitost. Velice si jí vážím, nejen jako ředitelky, ale pro mne je zároveň člověkem, který mne v nelehkých situacích povzbudil a pomohl překonat překážky, které mi bohužel život přinesl. Šárko, veliké díky.

 V jakém prostředí a atmosféře nejraději pracujete?

Nejlépe vystihuje moji povahu skutečnost, že mám ráda kolem sebe pozitivní, milé a upřímné lidi. Ve Favour týmu jsem toto našla na 100 %. Vždy se těším na setkání s celým týmem, ať po pracovní stránce, tak i v osobní rovině. Zážitky, které jsem s nimi mohla prožívat, jsou neopakovatelné, a pro mne nádherné. Jsou to kolegyně a kolegové, kteří mi dávají sílu jít dál a věřit si, že vše dokážu.

Co pro vás znamená péče o klienty?

Péče o klienty je mojí praxí v oblasti poradenství již 15 let. To, že mne klienti oslovují sami, je pro mne velkou poctou a vždy mne to utvrzuje v tom, že moje práce není zbytečná a že má velký smysl v tom pokračovat. Setkání a příběhy, se kterými se svěřují, jsou pro mne odměnou za jejich důvěru ke mně. V této nelehké době, kterou všichni procházíme, jsem po dohodě s týmem založila FAVOUR HEART účet, jehož jsem patronkou. Finanční prostředky z tohoto účtu jsou věnovány těm, kteří je potřebují.

Jájo, jste úžasný příklad, že ani důchodem nemusí končit pracovní aktivity a člověk se může dále rozvíjet. Kde v sobě berete vnitřní sílu a motivaci?

Víte, přemýšlela jsem, jak na tuto otázku odpovědět. Po odchodu maminky a manželových rodičů, jsem si uvědomila, že jsme s manželem zůstali v rodinném domě sami, a to mě utvrdilo v tom, že tímto začíná nová etapa mého života. Důchodový věk není důležitý, ale motivují mne klienti, že v mojí práci má smysl pokračovat. Pomáhat lidem ukázat jim správnou cestu, být spokojený, mít se rád a užívat si života v tom dobrém slova smyslu, to je moje obrovská motivace a naplnění. Pomáhat a vzdělávat se je důležité v každém věku. Já jsem nesmírně vděčná, že toto mohu prožívat i v tom svém, důchodovém.

Máte nějaké další radosti mimo vaši práci? Co vaše koníčky nebo rodina?

Nebyla bych to ani já, kdybych jako babička nezmínila, že největším potěšením je můj vnouček Jeníček a celá moje rodina. Vždy se dokážeme navzájem podpořit a pomáhat si. Proto se snažím veškerý volný čas trávit s rodinou. Jsou i chvíle, které si užívám sama – cvičením jógy, péčí o sebe, poslechem meditací nebo i procházkou v přírodě s pejskem. Také se snažím v létě odpočívat, proto je již skoro tradicí, že s manželem rok co rok jezdíme k moři. Ráda navštěvuji muzikály, koncerty a kino. K lepšímu usínání si přečtu i pěknou knihu nebo časopis.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů.