Šárka Mejstříková: Přichází nová doba, přerod našich životních i finančních cest

Rozhovor s Šárkou Mejstříkovou, výkonnou ředitelkou a majitelkou společnosti Favour Finance nejen o tom, co vše nám přinesla či vzala celosvětová pandemie koronaviru.

Jak vnímáte aktuální situaci z finančně-poradenského úhlu pohledu?

Doba se nyní změnila, vše je jinak. 3 měsíce jsme žili v období nejistoty. Najednou byla pryč doba, která byla hektická, pro všechny velmi rychlá a mnohdy neuspořádaná. Museli jsme se zastavit a tím i toky peněz, zisky společností a příjmy v našich peněženkách. V oblasti financí bych tedy aktuální situaci nazvala přerodem, novou dobou. Všichni jsme dostali možnost nahlédnout sami do sebe, zjistit, co opravdu chceme, kým jsme a také kam směřují naše plány ohledně peněz, zda s nimi dobře hospodaříme či nikoliv. Děláte impulsivní nákupy? Strachujete se? Jsem přesvědčena, že tato doba nám přinesla jedinečnou možnost se zastavit a plně si uvědomit, co od života očekáváme, kolik peněz na to budeme potřebovat, jestli je naše cesta správná. Určitě je důležité si naplánovat, aktualizovat a zhodnotit svoji finanční cestu, zda je vše v souladu s našimi příjmy a výdaji. Je to doba vhodná pro nové cíle a sny, pro zvolení nové cesty plné hojnosti. S tím vším našim klientům pomáhají naši finanční poradci, jak my říkáme – finanční terapeuti.


Změnila situace nějaký způsobem práci s klienty?

Jednoznačně ano. Všichni ve Favour Finance jsme dostali možnost zamyslet se, jak se svými klienty nadále fungovat. Najednou jsme před sebou viděli i jiné cesty, jak s klientem komunikovat a nečekat vždy pouze na osobní schůzku, když klient potřebuje něco důležitého probrat. Začali jsme více používat on-line nástroje, sociální sítě, video hovory a on-line schůzky, díky kterým jsme schopni vyjít klientovi vstříc mnohem dříve, než je tomu u osobních schůzek. Čas náš všech je velmi cenný a my víme, že ho chceme šetřit na obou stranách, což lze nyní v této on-line době mnohem snáz.


S čím se na vás klienti mohou v této době obracet?

Naši klienti vědí, že se na nás kdykoliv mohou obracet s jakýmkoliv dotazem. Pro nás je ve své podstatě nejdůležitější část finančního poradenství následný poradenský servis, kdy s klientem řešíme vždy jeho aktuální potřeby. Rozumíme, že nyní se mnoha klientům mohly jejich potřeby změnit a tím spíše je žádoucí, aby se obrátili na svého finančního terapeuta, který jim velmi rád pomůže s nastavením nové cesty. Pro zajímavost – v České republice se mnoho lidí potýká s následky impulsivních nákupů, kvůli kterým utrácí velké množství peněz za věci, které ani nepotřebují. Nemají pak prostředky na tvorbu rezerv, což může být právě v době ekonomické nejistoty velkou nevýhodou. Podstatné tedy je, nalézt optimální cestu, která bude klientovi a jeho finančním plánům maximálně vyhovovat.


Jaké jsou nejčastější dotazy?

Jednoznačně nejčastějším dotazem od 13. 3. 2020 byl dotaz na odklad hypoték. Já osobně mám velkou radost z toho, že počet našich klientů, kteří se na odklad zeptali byl minimální v porovnání s celkovým počtem klientů, které máme v našem portfoliu Favour Finance. Velká část klientů se zeptala především proto, že se toto téma hojně probíralo v médiích, slyšeli ho od okolí či od lidí, kterými se obklopují. My jsme si se všemi klienty promluvili a jsme rádi, že odklad hypoték nakonec využila jen opravdu minimální část z nich a většina zjistila, že tento odklad pro ně není nutný. Pochopili, že v budoucnu může přijít jiná, vážnější životní situace, týkající se například jejich zdraví, a že teprve poté pro ně může být odklad hypoték relevantní řešení takové situace.


Máte nějaké doporučení, které byste klientům ráda předala?

Ano, to určitě mám. Za prvé – mějte sami sebe na prvním místě. Za druhé – považujte své peníze za velmi důležité. A stejně jako se staráte sami o sebe, je nutné starat se i o vaše finance. Toto vnímáme a cítíme všichni z Favour Finance. Každý člověk, který se má rád a je si vědom vlastní sebehodnoty, chce svůj život žít. Ne přežívat. A k tomu, aby mohl hezky žít, potřebuje také zdravé peníze a kvalitní portfolio produktů. Doporučuji si vždy jasně specifikovat vlastní cíle. Finanční terapeut pak pomůže konkretizovat jednotlivé finanční cesty za každým vaším snem a zhodnotit, nakolik je vaše cesta reálná a dobře nastavená. Velmi zásadní je tuto cestu a nastavený systém dodržovat a mít disciplínu.


Přináší tato doba i nějaké výhody či finanční příležitosti?

Nyní je vhodná doba pro nakupování investic, které teď obecně klesly zhruba o 20 %. Je více než ideální čas k tomu, naučit se svoje prostředky zhodnocovat, rozšiřovat a obecně finančně růst. Dále se finanční příležitost týká nákupu vlastního bydlení. Banky v tomto období snižují úrokové sazby, což hraje velkou roli pro finální výši splátky hypotéky a mnohdy může klient ušetřit až tisíci koruny, které má možnost dále investovat a zhodnocovat. V tomto směru doporučuji kontaktovat svého finančního teraupeta a získat vždy aktuální informace z finančního trhu.


Vaše práce se netýká jen klientů, ale také kvalitních a schopných finančních poradců, které máte v týmu. Plánujete jeho rozrůstání? Je na to nyní vhodná doba?

Věřím, že mnoho lidí ve finanční oblasti dostalo příležitost k promyšlení si, zda je tato oblast pro ně vhodná či nikoliv. Pokud lidé v tomto období vše ustáli, mají pevné základy a zdravé kořeny, jsou schopni poskytovat kvalitní finanční poradenství dál a neustále růst. Co se týká konkrétně naší společnosti, tak Favour Finance je rodinná firma a určitě jsme všichni pocítili určité rezervy v jejím rozrůstání. Aktuálně máme otevřeno 9 poradenských center v České republice a plánujeme otevřít další. K letošnímu, již 5. výročí založení naší společnosti chceme otevřít jubilejní 10. centrum a splnit si tak náš sen o tom, mít příjemné zázemí a kanceláře pro naše finanční terapeuty i klienty přímo v Praze. Mohu prozradit, že tyto kanceláře se stanou novou centrálou Favour Finance a budou se nacházet na Praze 8. Všichni se na to velmi těšíme. Také od června řešíme nové rozšířené vzdělávání, konkrétně Vstupní akademii, která startuje již od 6. 6. 2020 a na kterou se přihlásilo mnoho nováčků. Cílem pro nás všechny je sdílet a předávat si v rámci našich poradenských center cenné dlouholeté zkušenosti v oboru, které zajistí tu nejkvalitnější péči o naše klienty v oblasti finančního poradenství.

Šárko, děkuji za rozhovor a přeji vše krásné na Vaší životní i pracovní cestě.