Náš tým

 Šárka Hrušková Mejstříková

majitelka Favour Finance s.r.o.

tel: +420 773 213 333
e-mail: sarka.mejstrikova@favourfinance.cz

Tereza Fabiánová

asistentka společnosti

tel: +420 604 333 137
e-mail: tereza.fabianova@favourfinance.cz

Helena Sajdlová

samostatný osobní poradce

e-mail: helena.sajdlová@favourfinance.cz

Michaela Tomcová, DiS.

TOP poradce

e-mail: michaela.tomcova@favourfinance.cz

Veronika Šamajová

asistentka Michaely Tomcové

e-mail: veronika.samajova@favourfinance.cz

Tomáš Rys

oblastní ředitel

e-mail: tomas.rys@favourfinance.cz

Alena Karlová

asistentka Tomáše Ryse

e-mail: asistentka@favourfinance.cz

Sabina Skalická

junior poradce

e-mail: sabina.skalicka@favourfinance.cz

Daniel Dvorský

samostatný osobní poradce

e-mail: daniel.dvorsky@favourfinance.cz

Martina Frýdová

manažer

e-mail: martina.frydova@favourfinance.cz

Ing. Dana Jakubíčková

samostatný osobní poradce

e-mail: dana.jakubickova@favourfinance.cz

Zdeňka Říčková

asistentka Dany Jakubíčkové

e-mail: zdenka.rickova@favourfinance.cz

Ing. Kateřina Dušková

senior poradce

e-mail: katerina.duskova@favourfinance.cz

Ing. Jana Ratsamová

senior manažer

e-mail: jana.ratsamova@favourfinance.cz

Libuše Konvalinková

asistentka Jany Ratsamové

e-mail: libuse.konvalinkova@favourfinance.cz

Olga Marková

junior manažerka

e-mail: olga.markova@favourfinance.cz

Jaroslava Zajíčková

samostatný osobní poradce

e-mail: jaroslava.zajickova@favourfinance.cz

Martina Kůtová

oblastní ředitelka

e-mail: martina.kutova@favourfinance.cz

Lenka Varšányi

asistentka Martiny Kůtové

e-mail: lenka.varsanyi@favourfinance.cz

Kristýna Messnerová

senior poradce

e-mail: kristyna.messnerova@favourfinance.cz

Ondřej Masopust

samostatný osobní poradce

e-mail: ondrej.masopust@favourfinance.cz

Jana Masopustová

asistentka Ondřeje Masopusta

e-mail: jana.masopustova@favourfinance.cz